מכרזים

מכרזים פתוחים

office

הזמנה להציע הצעות להשכרת משרדים עבור אשכול רשויות השרון

אשכול רשויות השרון המונה 14 רשויות באזור השרון, בניהם: ג'לג'וליה, דרום השרון, הוד השרון, טייבה, טירה, כפר-ברא, כוכב יאיר צור יגאל, כפר סבא, כפר קאסם, לב השרון, קדימה צורן, קלנסווה, רעננה, תל-מונד.
להלן: "האשכול" או "המזמין"

Car sales

וועדת השלושה עבור מכרז ליסינג

Working with digital tablet

וועדת השלושה עבור אספקת דלקים ושירותים נלווים

מכרזים סגורים

Working with digital tablet

מכרז פומבי 1/20 – לאספקת מערכת ממוחשבת לזימון וניהול תורים.

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול תורים עבור רשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- yanak@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, עד לתאריך 28/12/2020.

Working on documents

ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול. ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירות המבוקש: לכידה והחזרה של חתולי רחוב בלבד או עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בלבד. ניתן גם להגיש הצעה לשני השירותים.

דילוג לתוכן