מכרזים

מכרזים פתוחים

Team of colleagues works with laptop and discuss the project in a stylish modern office. Work

מכרז פומבי מס' 01/21 - לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות עבור רשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- yanak@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה.
את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד, במשרדי אשכול השרון, במתחום הקליקה - בכתובת עומר אל חטאב 76 כפר קאסם, עד לתאריך 15/08/2021.
עדכון -
מועד ההגשה של המכרז הנחה יידחה ליום ב', ה- 13/09/2021 בשעה 12:00

מכרזים סגורים

מכרז פומבי משותף מס' צא/07/2021 - למתן שירותי צילומי אוויר ושירותים נלווים

אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות שורק דרומי , אשכול רשויות השרון, אשכול רשויות בית הכרם, אשכול רשויות כנרת עמקים, אשכול רשויות גליל מערבי מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם האשכולות ועם הרשויות המקומיות החברות באשכולות, למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נלווים נוספים כמפורט במסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסך 2,500 ₪  (שלא תוחזר), באתר האינטרנט של אשכול נגב מזרחי, בכתובת: Http://eastnegev.org/.

הסבר ביחס לכללי ומבנה המכרז, הגשת ההצעות וההסכם יתקיים ביום חמישי ה-21.7.29 בשעה 00:10 באמצעות אפליקציית ZOOM .קישור לפגישה נמצא למטה. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, עד לתאריך ה- 22/08/2021, בשעה 12:00, לתיבת המכרזים במשרדי אשכול נגב מזרחי, בכתובת: מרכז מסחי 65, בית כרמית, קומה 1, דימונה.

מכרז פומבי משותף מסגרת מס' לס/05/2021

אשכול רשויות שורק דרומי, אשכול רשויות נגב מערבי, ואשכול רשויות השרון מזמינים בזאת לקבל הצעות להתקשר בהסכמים עם הרשויות החברות באשכולות ועם האשכולות עצמם, למתן שירותי החכרת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 2,000 ₪  (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול שורק דרומי, בבנק: לאומי (10), סניף: 928 חשבון: 36030049. לאחר ביצוע העברה ניתן לקבל את מסמכי המכרז ע"י שליחת הודעה בדוא"ל: Dani@eshkolsd.co.il, בצירוף פרטי הספק ואסמכתא לביצוע העברה. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, בתאריכים 23-24/06/2021 במשרדי אשכול שורק דרומי בגדרה. עדכון - מועד ההגשה של המכרז הנ"ל יידחה ליום ד' ה- 30/6/21 בשעה 12.00 בתיבת המכרזים המצוייה במשרדי אשכול שורק דרומי ברח' הבילויים 21 גדרה.

Working with digital tablet

מכרז פומבי 1/20 – לאספקת מערכת ממוחשבת לזימון וניהול תורים.

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול תורים עבור רשויות האשכול. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות העברה בנקאית בסך 1,000 ₪ (שלא תוחזר) לחשבון על שם: איגוד ערים אשכול רשויות השרון, בבנק: לאומי (10), סניף: 648 חשבון: 195400/28 לאחר ביצוע העברה ניתן יהיה לקבל את מסמכי המכרז, יש לתאם בדוא"ל- yanak@esharon.co.il בצירוף פרטי הספק ואסמכתא של ביצוע העברה. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרזים כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים, עד לתאריך 28/12/2020.

office

הזמנה להציע הצעות להשכרת משרדים עבור אשכול רשויות השרון

אשכול רשויות השרון המונה 14 רשויות באזור השרון, בניהם: ג'לג'וליה, דרום השרון, הוד השרון, טייבה, טירה, כפר-ברא, כוכב יאיר צור יגאל, כפר סבא, כפר קאסם, לב השרון, קדימה צורן, קלנסווה, רעננה, תל-מונד.
להלן: "האשכול" או "המזמין"

Working with digital tablet

וועדת השלושה עבור אספקת דלקים ושירותים נלווים

Working on documents

ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות מחיר ללכידה, עיקור, סירוס, חיסון והחזרה של חתולי רחוב ברשויות האשכול. ניתן להגיש הצעה לחלק מהשירות המבוקש: לכידה והחזרה של חתולי רחוב בלבד או עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בלבד. ניתן גם להגיש הצעה לשני השירותים.

Car sales

וועדת השלושה עבור מכרז ליסינג

Business team working on a project

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ לדיגיטציה

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מבקש לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, בחינת מודל הפעלת המנמ"ריה האזורית וכתיבת תכנית אסטרטגית לדיגיטציה לאשכול. את ההצעות על כל נספחיהן יש לשלוח למייל - yanak@esharon.co.il, עד לתאריך 22/03/2021.

דילוג לתוכן