הפרוייקטים של האשכול

איכות סביבה

טיפול בפסולת – הקמה וניהול של מערך אזורי משותף לפינוי פסולת; הקמת תחנות-קצה אזוריות לטיפול בפסולת; הקמת מערך אזורי לפיקוח ואכיפה סביבתית.

 ביטחון וחירום

היערכות לחירום באמצעות רכש משותף ותיאום בין רשותי בחירום כולל הכשרת וניוד צוותים, התמודדות בשעת חירום – תיאום אזורי בשעת חירום, מוקד אזורי לשעת חירום.

תחבורה

האשכול שם כמטרה לקדם את שיתוף הפעולה בין הרשויות בתחום התחבורה כדי לצמצם את עומסי התנועה, לעודד מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית ולהפחית את תאונות הדרכים וזיהום האוויר. שיתוף הפעולה יאפשר תכנון מקיף וכולל של כלל אמצעי התחבורה באזור, תוך מיפוי צרכיו של כל יישוב.

דיגיטציה

אשכול השרון השרון פועל לקידום טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות ברשויות, לצמצום פערים טכנולוגיים, ומינוף היכולות הקיימות ברשויות מובילות בתחומן לטובת כלל רשויות האשכול. זאת במטרה לייעל את העבודה, לשפר את השירות לתושבים ולהוזיל עלויות.

דילוג לתוכן