תכנית ספורט אזורית

פיתוח פעילויות ספורט אזוריות וקבוצות משותפות בתחום הספורט. בימים אלו אנו כותבים תוכנית אסטרטגית ותוכנית עבודה לתוכנית ספורט ברמה האזורית שתכלול קבוצות נשים מחברות שונות באשכול, פעילויות ספורט אזוריות ועוד.

שליחת קורות חיים