תיירות חברתית אזורית

פיתוח תיירות פנים בחברה הערבית ובחברה היהודית לחיזוק הקשר בין החברות והקהילות השונות באשכול. בתקופת הרמדאן, האשכול יביא לחיבור בין החברה היהודית לחברה הערבית על ידי סיורים של תלמידים, מנהלי רווחה ומנהלי חינוך מרשויות האשכול וכן תושבי האשכול אשר יבקרו במקומות תיירותיים בחברה העברית באשכול.

במסגרת פעילות משותפת בתחום התיירות בחג הרמאדן, התקיים בשנת 2021 סיור שהועבר ע"י עמותת "דרכים שלובות" של מועצת האשכול וראשי הרשויות של האשכול בכפר קאסם, כולל ביקור של שר התרבות והספורט, מר' חילי טרופר. סיור ופעילות זו אף זכתה לברכה מיוחדת מנשיא המדינה, מר' רובי ריבלין.

שליחת קורות חיים