תוכנית "שומרות סף" אזורית

התוכנית מהוות סיוע ריגשי ופרקטי מנשות הקהילה לנשים במעגל האלימות ולעיתים קרובות אף גשר למחלקה לשירותים חברתיים במידה ואותן נשים עוד לא מעוניינות להגיש תלונה. האשכול יגייס שומרות סף מכל האזור ויכשיר אותן לתפקיד.

שליחת קורות חיים