ניהול סביבתי אזורי (נס"א)

האשכול כגוף אזורי, שואף לתכלל את כל ההיבטים בתחום הניהול הסביבתי, על מנת לתת פתרונות בראיה מלאה. כחלק מזה, האשכול בונה תכנית עבודה לניהול סביבתי, כולל מיפוי והכנת הצעה לשיתוף פעולה בין כל גופי הסביבה באשכול.

שליחת קורות חיים