מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית

המטרה – מתן מענה הולם לטיפול בפסולת לרשויות היהודיות והערביות באזור השרון שכיום 90% מהפסולת שלהן נשלחת להטמנה

האמצעי – הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת בכפוף לדרישות ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה

תועלות –

• צמצום הטמנה

• הגברת מחזור

• השבת אנרגיה

• הפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי קרקע

• צמצום מערכי ומרחקי הסעי פסולת לאתרים מרוחקים

שליחת קורות חיים