הקמת שירות שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)

ברמה האזורית בחברה הערבית (עבור ג'לג'וליה, כפר ברא וזמר)  ובחברה היהודית (עבור תל מונד, קדימה-צורן, לב השרון, אבן יהודה ופרדסייה).

השירות נועד לסייע לאזרח במספר תחומים-

  • לסייע במיצוי זכויותיו ופתרון בעיותיו על ידי הכוונה וייעוץ,
  • לסייע לאזרח להתמצא בסבך הביורוקרטיה, ביצירת קשרים עם הממסד, ובקיצור הליכים במגעים עם המוסדות והארגונים השונים,
  • להעמיד לרשות האזרח מאגר מידע על זכויות וחובות, חוקים ותקנות, מוסדות וארגונים.
  • לרכז מידע כללי על מחסור בשירותים ובתקנות, על שירותים לקויים ומפגעים ולדאוג להעברת מידע זה לכתובת הנכונה לשם טיפול מתאים.

שליחת קורות חיים