המאיץ

אשכול רשויות השרון זכה במאיץ של משרד האנרגיה לכתיבת תכניות פעולה להיערכות לשינויי האקלים, וקידום אנרגיה מקיימת. בתכנית השתתפו 12 רשויות מכל הארץ ו-2 אשכולות אזוריים.

בימים אלו האשכול אוסף נתונים ממשרדי הממשלה ונערך לכתיבת התכנית כאשר בשלב השני לעבודה משרד האנרגיה עתיד לתקצב את התוכניות העבודה.

פעולות בתחומי האקלים נחלקות לשני סוגים:

1. פעולות הסתגלות (אדפטציה) או גיבוש חוסן אקלימי – פעולות שמטרתן לשפר את המוכנות והעמידות של הרשות המקומית לשינויים שמחולל משבר האקלים.

2. פעולות הפחתה (מיטיגציה) – פעולות שנועדו לצמצום פליטות של גזי החממה ממקורות של ייצור אנרגיה, תחבורה ופסולת בתחומי הרשות המקומית

שליחת קורות חיים