מתקן מיון וטיפול בפסולת עירונית

מתקן מיון

המטרה – מתן מענה הולם לטיפול בפסולת לרשויות היהודיות והערביות באזור השרון שכיום 90% מהפסולת שלהן נשלחת להטמנה האמצעי – הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת בכפוף לדרישות ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה תועלות – • צמצום הטמנה • הגברת מחזור • השבת אנרגיה • הפחתת פליטות גזי חממה ומזהמי קרקע • צמצום מערכי ומרחקי הסעי פסולת […]

ניהול סביבתי אזורי (נס"א)

האשכול כגוף אזורי, שואף לתכלל את כל ההיבטים בתחום הניהול הסביבתי, על מנת לתת פתרונות בראיה מלאה. כחלק מזה, האשכול בונה תכנית עבודה לניהול סביבתי, כולל מיפוי והכנת הצעה לשיתוף פעולה בין כל גופי הסביבה באשכול.

המאיץ

אשכול רשויות השרון זכה במאיץ של משרד האנרגיה לכתיבת תכניות פעולה להיערכות לשינויי האקלים, וקידום אנרגיה מקיימת. בתכנית השתתפו 12 רשויות מכל הארץ ו-2 אשכולות אזוריים. בימים אלו האשכול אוסף נתונים ממשרדי הממשלה ונערך לכתיבת התכנית כאשר בשלב השני לעבודה משרד האנרגיה עתיד לתקצב את התוכניות העבודה. פעולות בתחומי האקלים נחלקות לשני סוגים: 1. פעולות […]

שליחת קורות חיים