קול קורא מס' 05/2023

קול קורא מספר 05/2023 לקבלת הצעות בהתאם לקול קורא לפיילוטים ברשויות המקומיות של משרד הפנים ומערך הדיגיטל הלאומי במשרד הכלכלה.

קול קורא מס' 03/2023 להקמה ותפעול חממה לאזרחים וותיקים שמעוניינים להקים מיזמים חברתיים