דרושים

Business professionals at work

מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות

המכרז נסגר

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים ומטה ישראל דיגיטלית המשרד לשוויון חברתי, מודיע בזאת על משרה פנויה של מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

דילוג לתוכן