חופש והמידע

פרסומים

ניוזלטר - סיכום שנת 2020

ניוזלטר - פברואר 2021

ניוזלטר - יולי 2021

פרסומים

פרוטוקולים

פרוטוקולים

ישיבת מועצה מס' 1 - 19.08.2018

ישיבת מועצה מס' 2 - 03.12.2018

ישיבת מועצה מס' 3 - 03.03.2019

ישיבת מועצה מס' 4 - 24.06.2019

ישיבת מועצה מס' 5 - 24.09.2019

ישיבת מועצה מס' 6 - 15.12.2019

ישיבת מועצה מס' 7 - 19.03.2020

ישיבת מועצה מס' 8 - 26.03.2020

ישיבת מועצה מס' 9 - 21.05.2020

ישיבת מועצה מס' 10 - 17.06.2020

ישיבת מועצה מס' 11 - 27.10.2020

ישיבת מועצה מס' 12 - 29.11.2020

ישיבת מועצה מס' 13 - 27.12.2020

ישיבת מועצה מס' 14 - 25.01.2021

דילוג לתוכן