אודות האשכול

אשכול רשויות השרון הוא איגוד ערים וולונטרי שהוקם בשלהי שנת 2019, במטרה לקדם תפישה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות החברות בו, ולקדם את איכות החיים לתושבי האזור.

איגוד ערים אשכול רשויות השרון מאגד 15 רשויות באזור השרון:

 • מועצות אזוריות: דרום השרון, לב השרון
 • מועצות מקומיות: ג'לג'וליה, כוכב יאיר – צור יגאל, כפר ברא, קדימה – צורן, תל מונד.
 • עיריות: הוד השרון, טירה, טייבה, כפר יונה, כפר סבא, כפר קאסם, קלנסווה, רעננה

אוכלוסיית האשכול מונה מעל 500,000 תושבים על שטח של 260,000 דונם.

האשכול הוקם כחלק ממיזם האשכולות של משרד הפנים, שהחל עוד בשנת 2013, ומאז ועד היום הוקמו 12 אשכולות אזוריים מאצבע הגליל בצפון ועד הערבה בדרום. האשכולות הוקמו במטרה להתגבר על חסמים בתחום המוניציפלי בישראל, תוך ניסיון ליצר מענים לאתגרים ולצרכים אזוריים, לזהות הזדמנויות ולהוביל שינויים כלכליים וחברתיים שיטיבו עם הרשויות ויביאו לשיפור איכות החיים לתושבי האשכול.

 חזון האשכול

אשכול רשויות השרון הוא רשת אזורית שיתופית שתהווה מנוף לפיתוח כלכלי מקיים של רשויות האשכול ותושביו. רשת לאיגום ופיתוח ידע ושירותים כלל אזוריים, להשגת התייעלות וחסכון, קידום קהילה אזורית המבוססת על אמון ושותפות הדדית.

 

מטרות האשכול

 • יצירת קהילה אזורית התומכת ברשויות ונותנת לתושבים מענה ברמה האזורית.
 • יצירת תשתית כלכלית עסקית אזורית.
 • ייצוג הרשויות כגוף אחד מול משרדי הממשלה השונים לקידום האינטרסים האזוריים
 • צמצום הפערים ברמה הכלכלית, חברתית ותרבותית בין רשויות האשכול

הזדמנויות ברמה האזורית

גם בארץ וגם בעולם, ישנה מגמה גוברת של שיתופי פעולה אזורי של רשויות שכנות שחוברות יחד במטרה לקדם את האזור כולו, עלות את איכות החיים של התושבים. ברור כי ישנם תחומים ונושאים בהם שיתוף פעולה כזה יכול לייצר הזדמנויות ולהביא לרשויות הללו יתרונות, בהם:

 • פיתוח כלכלי אזורי ויצירת מנועי צמיחה אזוריים.
 • ניצול היתרון לגודל, איגום משאבים, למידת עמיתים והנגשת שירותים במטרה להביא לצמצום פערים כלכליים וחברתיים בין רשויות באשכול, ובכך לשפר את איכות חיי התושבים באזור כולו.
 • חסכון כלכלי והתייעלות בזכות מכרזים משותפים, איחוד שירותים ויצירת כוח קנייה ומיקוח המאפשר השגת רמת שירות טובה יותר במחיר אטקרקטיבי יותר.
 • מענים לאתגרים אזוריים שחוצים את הרשויות, המחייבים איגום משאבים, אסטרטגיה אוזרית ושת"פ של גופים שונים במרחב.
 • קידום אג'נדה אזורית, חיבור רב מגזרי ולכידות חברתית על ידי יצירת אסטרטגיה אזורית וקידום מדיניות אחודה, מתוך איגום כל השחקנים האזוריים ושיתוף פעולה אמיתי – המאפשרת ממשקי עבודה משותפים, פתרונות ייחודיים וברי קיימא, והשפעה על סדר היום הציבורי.

שליחת קורות חיים