אשכול שרון – חרבות ברזל

אשכול שרון – חרבות ברזל

אשכול שרון משתתף בצער משפחות הנרצחים וכוחות הביטחון הנופלים ומביע תקווה להשבת כלל החטופים הביתה בשלום.

בימים קשים אלה, אנו צוות אשכול שרון עומד לרשות תושבי השרון, הרשויות המקומיות והאוכלוסייה המתארחת מדרום וצפון ומציעים מגוון פעולות של האשכול, זרקור לפעולות ייחודיות וחדשניות לחירום של רשויות האשכול לצורך למידה הדדית ויוזמות של גופים מקומיים עבור האוכלוסייה המקומית והמתארחת.

זרקור על הרשויות