דיגיטציה וחדשנות

אשכול השרון השרון פועל לקידום טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות ברשויות, לצמצום פערים טכנולוגיים, ומינוף היכולות הקיימות ברשויות מובילות בתחומן לטובת כלל רשויות האשכול. זאת במטרה לייעל את העבודה, לשפר את השירות לתושבים ולהוזיל עלויות.

מטרתנו לייצר אקוסיסטם אזורי מוביל, שיאפשר מענים מחוללי שינוי, המותאמים לצרכים האזוריים, תוך דיאלוג מתמיד עם הרשויות.

 

מנמ"רייה אזורית

כחלק מהתפיסה הדיגיטלית של האשכול, ולטובת קידום הדיגיטציה בכלל רשויות האשכול, הוקמה מנמ"ריה אזורית, המספקת סל שירותים מותאמים. בראש המנמ"ריה האשכולית עומדים המנמ"ר האשכולי ומובילת הדיגיטציה והחדשנות באשכול. כל רשות יכולה לבחור מתוך סל השירותים הרחב, לפי צרכיה, את תמהיל השירותים המתאימים לה. מתוך הרצון לייצר שיח אזורי, ולמקסם את היכולות הקיימות בתוך רשויות האשכול, לטובת כולם,
דילוג לתוכן