אודות אשכול רשויות השרון

אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו. האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות מקומיות שכנות, במטרה להביא ל:

  • אספקה משותפת ויעילה של שירותים מוניציפאליים על ידי איגום משאבים וניצול יתרון לגודל.
  • שיפור באיכות חייהם של התושבים על ידי העלאת רמת השירות וצמצום הפערים.
  • הנגשת שירותים חדשים ומותאמים לפריפריה ולרשויות קטנות.
  • פיתוח אזורי על ידי הובלה ותכלול של מהלכים משותפים בין רשויות האשכול.

האשכולות הוקמו במטרה להתגבר על חסמים בתחום המוניציפלי בישראל, כאשר כל רשות פועלת למיקסום הזדמנויות עבור תושביה שלה בלבד, מבלי יכולת להסתכלות אזורית. מצב זה מבטא מציאות לא אופטימלית ממספר היבטים, ובהם חוסר התייחסות אינטגרטיבית לאתגרים ולצרכים שמעבר ליישוב עצמו ובהתאם לכך חוסר סינרגיה בשירותים לתושב, אותם ניתן לייעל משמעותית באמצעות יישום רוחבי. מעבר לכך, יתרונותיה היחסיים של כל רשות במרחב יכולים לבוא לידי ביטוי טוב יותר כאשר הפעולה היא אזורית. האשכול, כגוף יוזם ומתכלל, מאפשר תיקון המציאות הזו במספר מובנים, לרבות: השבחת כל רשות בפני עצמה באמצעות הנגשת ושיתוף כלים, השבחת המארג הכולל של הרשויות באשכול מתוך חתירה לשינויים כלכליים חברתיים ממעוף הציפור, זיהוי הזדמנויות ברמה האזורית, תכלול אסטרטגיה ויישומה גם עבור רשויות שעוסקות בהישרדות היומיומית ואינן יכולות להתפנות לכך.

 

הכירו

צוות האשכול

אורית ארליכמן

מנכ"לית אשכול רשויות השרון

נעם קלייטמן

עוזרת מנכ"ל

נירית טיירי

מנהלת תחום איכות הסביבה

יאנה קרייטמן

מובילת דיגיטציה וחדשנות

דיראן שלאבנה

מנהלת תחום אסטרטגיה ופיתוח כלכלי
דילוג לתוכן