קול קורא להקמת מערך אזורי לפסולת בניין

קול קורא להקמת מערך אזורי לפסולת בניין

לאחרונה פורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה קול קורא להקמת מערך אזורי לטיפול בפסולת בניין. האשכול נערך לגשת לקול קורא זה, כחלק מהתכנית האזורית טיפול בפסולת ברשויות אשכול השרון

שליחת קורות חיים