פורום מנהלי יישובי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי

פורום מנהלי יישובי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי

לראשונה באשכול השרון, בתחילת 2022 הושק פורום של מנהלי יישובי הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשויות האשכול. במעמעד ההשקה השתתפו מנהל מחוז מרכז ומנהלת מרחב שרון של הרשות הלאומית לבטחון קהילתי, לצד נציגי רשויות האשכול. הוצגה התוכנית של "שומרות סף" שתהיה ברמה האזורית וכן הקמת ועדת היגוי אזורית של מנהיגות הורים כדרך להפחתת האלימות באזור. העבודה המשותפת רק בתחילת דרכה, וממשיכים יחד עם מנהלי הרשות לעלות רעיונות ולראות איך יחד לגבש תוכנית אזורית .

שליחת קורות חיים