ביקור שרת התחבורה, מנכ"לית המשרד ובכירים נוספים באשכול השרון

ביקור שרת התחבורה, מנכ"לית המשרד ובכירים נוספים באשכול השרון

אשכול רשויות השרון מוביל בחודשים האחרונים יוזמה חדשה להקמת רשות תחבורה מטרופולינית בשרון (הרתמ"ש), שתרכז תחתיה את כל תהליכי התכנון וקביעת סדרי העדיפויות לפרוייקטים תחבורתיים בשרון, בהתאם לצורכי הרשויות. כחלק מהשלבים להקמת הרתמ"ש התקיימה פגישה באשכול עם שרת התחבורה, מנכ"לית משרד התחבורה ומנכ"לי נתיבי ישראל, רכבת ישראל ונוספים. בפגישה העלנו את האתגרים ואת הבעיות המטרידות אותנו בהיבטי תנועה באזור, כולל שיפור הקישוריות בתוך האשכול אל ומאזורי התעסוקה ותחנות הרכבת, קו הרכבת בשרון, תשתיות התח"צ ברשויות הערביות ובעיות נוספות. הצגנו גם את המהלכים שהאשכול מוביל כבר היום- תכנית אב אסטרטגית לתחבורה ציבורית ותכנון שבילי אופניים כבסיס להקמת הרתמ"ש. השרה ומנכ"לית המשרד אמרו בפגישה כי קידום גופים אזוריים לטיפול בסוגיות תחבורתיות נמצא במרכז תוכנית העבודה של המשרד ככלי להידוק הקשר ושיתוף פעולה עם הרשויות. מה שפוגש בעיתוי מצוין את הפעילות שהאשכול כבר מקדם. צפויות פגישות המשך אצל מנכ"לית המשרד והחברות הממשלתיות לקידום העבודה המשותפת.

שליחת קורות חיים