דרושים פעילים

תאריך אחרון להגשה: 29.05.2022 בשעה 13:00

מנהל.ת מחלקה תחום תחבורה אזורי

פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף תעודות המעידות על כישורי המועמד.ת והמלצות, ניתן לשלוח למייל – Gilada@esharon.co.il

מועד אחרון להגשת מועמדות – 29.05.2022, בשעה 13:00
1
פרטי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 15.05.2022 בשעה 12:00

מנהלת.ת משרד

פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון פרטים אישיים המצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

TomeR@esharon.co.il
מועד אחרון להגשת מועמדות – 15.05.2022, בשעה 12:00
1
פרטי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון אישי -   לחצו כאן