דרושים סגורים

תאריך אחרון להגשה: 08.03.2024 בשעה 12:00

מכרז 1/2024 – לתפקיד מנכ"ל/ית אשכול רשויות

לא פעיל

אשכול רשויות השרון מודיע בזאת על משרה פנויה של מנכ"ל/ית האשכול ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

 

 למסמכי המכרז  - לחץ כאן

לשאלון אישי - לחץ כאן
ניתן למלא את השאלון באופן ידני

להגשת מועמדות יש לשלוח מייל ללינוי זיסר בכתובת: LinoyZ@esharon.co.il

מועד אחרון: 8.3.24 שעה 12:00

יודגש כי רשאים להגיש מועמדות במסגרת ההארכה רק מועמדים אשר היו בשירות מילואים פעיל בצו 8 בתקופת פרסום המכרז קרי 16.1.24 עד 7.2.24, ובכפוף להמצאת אישור רשמי על כך

תאריך אחרון להגשה: 02.04.2023 בשעה 14:00

מנהל/ת מחלקה – מוביל/ה תכנית דיגיטציה וחדשנות

לא פעיל

אשכול רשויות השרון מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל/ת מחלקה מוביל/ה תכנית דיגיטציה וחדשנות ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל: linoyz@esharon.co.il

 למסמכי המכרז  - לחץ כאן

לשאלון אישי - לחץ כאן

מועד אחרון: 02.4.2023 שעה 14:00

תאריך אחרון להגשה: 28.12.2022 בשעה 0:00

מנהל/ת מחלקת חברה וקהילה

לא פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת מחלקת חברה וקהילה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל : linoyz@esharon.co.il .

 

תאריך אחרון להגשה: 26.12.2022 בשעה 0:00

ראש היחידה לפיתוח תחבורה מרחבית

לא פעיל

אשכול רשויות השרון בשיתוף עם משרד הפנים ועם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מודיע בזאת על משרה פנויה של ראש היחידה לפיתוח תחבורה מרחבית, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל : linoyz@esharon.co.il .

סביבה

תאריך אחרון להגשה: 03.11.2022 בשעה 12:00

הצעת מחיר לניהול פרויקטים בנושאי סביבה ואנרגיה לתקופה זמנית

לא פעיל

האשכול מעוניין לקבל הצעות מחיר לקבלת שירותי:

ניהול פרויקטים בנושאי סביבה ואנרגיה לתקופה זמנית

את ההצעה יש לשלוח עד תאריך 3.11.221 בשעה 12:00 לכתובת מייל: niritt@esharon.co.il

יש לוודא קבלת ההצעה עם הגורם המזמין בטל: 050-5553938 (הצעה שתישלח באיחור לא תיבדק)

תאריך אחרון להגשה: 23.06.2022 בשעה 13:00

מכרז פומבי מס' 10/22 – לתפקיד עוזר.ת מנכ"לית ומנהל.ת משרד

לא פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של עוזר.ת מנכ"לית ומנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

את הבקשות יש לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת למייל –

gilada@esharon.co.il
מועד אחרון להגשת מועמדות – 23.06.2022, בשעה 13:00

תאריך אחרון להגשה: 23.06.2022 בשעה 13:00

מנהל.ת מחלקה תחום תחבורה אזורי

לא פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף תעודות המעידות על כישורי המועמד.ת והמלצות, ניתן לשלוח למייל – Gilada@esharon.co.il

מועד אחרון להגשת מועמדות – 23.06.2022, בשעה 13:00

תאריך אחרון להגשה: 15.05.2022 בשעה 12:00

מנהלת.ת משרד

לא פעיל

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת משרד ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון פרטים אישיים המצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

TomeR@esharon.co.il
מועד אחרון להגשת מועמדות – 15.05.2022, בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשה:

רכז.ת אדמיניסטרציה

לא פעיל

laptop

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של רכז/ת אדמיניסטרציה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד במצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

מועד אחרון להגשת מועמדות – 11.08.2021, בשעה 12:00

תאריך אחרון להגשה: 09.03.2022 בשעה 11:00

מנהל.ת תחום תחבורה

לא פעיל

travel-work

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת תחום תחבורה, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

תאריך אחרון להגשה:

מנהל.ת תחום איכות הסביבה

לא פעיל

plastic-and-organic

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת תחום איכות הסביבה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד במצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

תאריך אחרון להגשה:

מוביל.ת דיגיטציה וחדשנות

לא פעיל

business-professionals

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים ומטה ישראל דיגיטלית המשרד לשוויון חברתי, מודיע בזאת על משרה פנויה של מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

תאריך אחרון להגשה:

מפתח.ת שירותים חברתיים אזוריים

לא פעיל

coworker

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מפתח/ת שירותים חברתיים אזוריים, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל –

 DiranS@esharon.co.il

 

תאריך אחרון להגשה: 15.08.2021 בשעה 12:00

מנהל.ת אגף פיתוח כלכלי אזורי

לא פעיל

meeting

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת אגף פיתוח כלכלי אזורי, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

מועמדים העונים על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים ומסמכים נדרשים דרך הלינק –

 https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=119&FC=4546&RF=5

**מועד הגשת מועמדות נדחה**

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ה- 15.08.2021, בשעה 12:00.

שליחת קורות חיים