דרושים סגורים

תאריך אחרון להגשה:

רכז.ת אדמיניסטרציה

לא פעיל

laptop

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של רכז/ת אדמיניסטרציה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד במצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

מועד אחרון להגשת מועמדות – 11.08.2021, בשעה 12:00

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון למועמד/ת -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מנהל.ת תחום תחבורה

לא פעיל

travel-work

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת תחום תחבורה, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון למועמד/ת -   לחצו כאן
3
כתב מינוי - ועדת בחינה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מנהל.ת תחום איכות הסביבה

לא פעיל

plastic-and-organic

אשכול רשויות השרון, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת תחום איכות הסביבה ומזמין הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים, בצירוף שאלון למועמד במצורף פה, ניתן לשלוח למייל –

 Jobs.Esharon@gmail.com

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
שאלון למועמד/ת -   לחצו כאן
3
כתב מינוי - ועדת בחינה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מוביל.ת דיגיטציה וחדשנות

לא פעיל

business-professionals

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים ומטה ישראל דיגיטלית המשרד לשוויון חברתי, מודיע בזאת על משרה פנויה של מוביל/ת דיגיטציה וחדשנות, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה:

מפתח.ת שירותים חברתיים אזוריים

לא פעיל

coworker

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מפתח/ת שירותים חברתיים אזוריים, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

קורות חיים ניתן לשלוח למייל –

 DiranS@esharon.co.il

 

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
כתב מינוי - ועדת בחינה -   לחצו כאן

תאריך אחרון להגשה: 15.08.2021 בשעה 12:00

מנהל.ת אגף פיתוח כלכלי אזורי

לא פעיל

meeting

אשכול רשויות השרון בשיתוף משרד הפנים, מודיע בזאת על משרה פנויה של מנהל.ת אגף פיתוח כלכלי אזורי, ומזמין בזאת הגשת מועמדויות לאיוש משרה זו.

מועמדים העונים על דרישות המכרז ישלחו קורות חיים ומסמכים נדרשים דרך הלינק –

 https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=119&FC=4546&RF=5

**מועד הגשת מועמדות נדחה**

ניתן להגיש מועמדות עד ליום ה- 15.08.2021, בשעה 12:00.

1
מסמכי המכרז -   לחצו כאן
2
הארכת מועד הגשת מועמדות -   לחצו כאן