דבר המנכ"ל

אורית

נועדנו לחיות יחד خُلقنا لنعيش معًا

אשכול רשויות השרון לפיתוח אזורי מאגד בתוכו 15 רשויות בשרון, בהן – 5 ערים, 2 מועצות אזוריות, 6 רשויות מהחברה הערבית ו- 3 מועצות מקומית, למעלה מ 500 אלף תושבים.

ייחודו של האשכול הוא בגיוון ובהזדמנויות שמייצר גיוון זה – צעירים לצד מבוגרים, רשויות בחברה הערבית ורשויות בחברה היהודית שחיות בשכנות, אוכלוסייה עירונית לצד אוכלוסייה כפרית, אופי הישובים מגוון מאוד.

באשכול השרון, האשכול היחיד במרכז הארץ משתרע כל שטח של כ- 260,000 דונם, צירי תחבורה מרכזיים חוצים אותו לאורכו ורוחבו, 3 מוסדות להשכלה גבוהה, 5 מוסדות בריאות אזוריים.

ולמול כל נתוני הפתיחה הללו, קיימים גם האתגרים ליצירת רשת אזורית שיתופית, בתוך כל המגוון העשיר הזה. רשת שתהווה מנוף לפיתוח כלכלי אזורי, לפיתוח שירותים אזוריים וקידום קהילה ושותפות ידע אזורית. אנו באשכול מאמינים בקידום מיזמים משותפים בין חברה ערבית ויהודית, שיתוף ידע ולמידת עמיתים. הביחד הוא שמוביל אותנו בעשייה.

התכנית האסטרטגית של האשכול שאושרה על ידי מועצת האשכול ביוני 2021 ממקדת את פעילות האשכול במספר תחומים:

תחבורה, סביבה, פתוח כלכלי, דיגיטציה וחדשנות, חברה וקהילה.

"אנחנו חושבים רחוק, רואים קרוב, עושים בקרוב"

בברכה,
אורית ארליכמן
מנכ"לית האשכול