דבר היו"ר

יובל ארד

אשכול רשויות השרון חווה מאז ראשית שנת 2021 צמיחה משמעותית  והעמקת העיסוק בתוכניות ליבה חשובות עבור הרשויות החברות.

אשכול השרון הוא האשכול הגדול ביותר מבין 12 האשכולות הקיימים בהיותו מונה למעלה מחצי מיליון תושבים. אשכול השרון רואה בשותפות ערך ראשון במעלה, הכוללת בבסיסה את 15 הרשויות החברות באשכול – ערים, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, המייצגות את החברה היהודית והחברה הערבית במשולש הדרומי.

הנושאים שעל שולחננו מגוונים ובהם פרויקטים משותפים כגון מרכז מיון הפסולת, פרויקט מזון מוסדי בג'לג'וליה, תכנון שביל האופניים 'נעים על המוביל', וקידום מכרזים משותפים כדי להביא לידי ביטוי יתרון לגודל וצמצום פערים. התפיסה שגיבשנו רואה באשכול גוף שיוביל חשיבה אזורית, תכנון פרוייקטים ויהיה גם בעל יכולת לבצע ולהוציא אותם אל הפועל.

יחד עם צוות האשכול האמון על עבודה מסורה ומקצועית ובשותפות אמיתית עם עמיתיי ראשי הרשויות בשרון וחברי מועצת האשכול, נמשיך להוביל עשייה משמעותית לטובת תושבי האשכול כולם ונלך יחד בדרך שאנו סוללים בימים אלה במו ידנו.

אני מזמין אתכם לבקר באתר, להתרשם מהעשייה הענפה הנעשית באשכול ולהיות יחד איתנו, חלק מהעתיד של השרון.

יובל ארד,
ראש המועצה המקומית כוכב יאיר-צור יגאל
יו"ר אשכול רשויות השרון2