אודות אשכול רשויות השרון

אשכול רשויות מקומיות הינו איגוד ערים המוקם באופן וולונטרי כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין רשויות מקומיות שכנות, במטרה להביא לצמצום פערים, קידום הטוב המשותף ופיתוח כלכלי.

שפירית וטקסט בנפרד-01

1

אספקה משותפת ויעילה של שירותים מוניציפאליים על ידי איגום משאבים וניצול יתרון לגודל.

2

שיפור באיכות חייהם של התושבים על ידי העלאת רמת השירות וצמצום הפערים.

3

הנגשת שירותים חדשים מגוונים ומותאמים לפריפריה ולרשויות קטנות.

4

פיתוח אזורי על ידי הובלה ותכלול של מהלכים משותפים בין רשויות האשכול.

הפרוייקטים של האשכול

Containers for recycle paper plastic and organic. Waste segregation. Garbage

איכות סביבה

טיפול בפסולת – הקמה וניהול של מערך אזורי משותף לפינוי פסולת; הקמת תחנות-קצה אזוריות לטיפול בפסולת; הקמת מערך אזורי לפיקוח ואכיפה סביבתית.

WhatsApp Image 2020-06-03 at 11.23.29

 ביטחון וחירום

היערכות לחירום באמצעות רכש משותף ותיאום בין רשותי בחירום כולל הכשרת וניוד צוותים, התמודדות בשעת חירום – תיאום אזורי בשעת חירום, מוקד אזורי לשעת חירום.

man with smartphone and laptop in travel bus

תחבורה

קידום שיתוף הפעולה בין הרשויות בתחום התחבורה כדי לצמצם את עומסי התנועה, לעודד מעבר לשימוש בתחבורה ציבורית ולהפחית את תאונות הדרכים וזיהום האוויר. 

macbook-pro-mockup-featuring-an-elegant-desk-483-el

דיגיטציה

קידום טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות ברשויות, לצמצום פערים טכנולוגיים, ומינוף היכולות הקיימות ברשויות מובילות בתחומן לטובת כלל רשויות האשכול. 

צוות האשכול

אורית ארליכמן

מנכ”לית האשכול

 

WhatsApp Image 2020-05-20 at 11.26.00

נעם
קלייטמן

עוזרת מנכ”ל

 

WhatsApp Image 2020-05-20 at 13.32.52

נירית
טיירי

WhatsApp Image 2020-05-20 at 11.55.57

יאנה קרייטמן

מובילת דיגיטציה וחדשנות

דיראן (2)

דיראן
שלאבנה

מנהלת תחום אסטרטגיה ופיתוח כלכלי

דילוג לתוכן